Civiele Techniek

Infrastructuur
Funderingen
Bemalingen
Horizontaal gestuurd boren (HDD)
Ondergrondse constructies
Baggeren
Juridische en Contractuele Aspecten


Milieu

Bodemdaling
Grond – en grondwatervervuiling