Projecten
 
Civiele Techniek
 
Geboorde tunnels Opdrachtgevers
   
Haalbaarheidsstudie voor geboorde verkeerstunnel onder de Westerschelde RWS, Directie Zeeland
   
Onderzoek naar eigenschappen van en depositie mogelijkheden voor afgeboorde overgeconsolideerde Klei van Boom bij het boren van de Westerscheldetunnel RWS, Directie Zeeland/
NV Westerscheldetunnel
   
Haalbaarheidsstudie voor geboorde 2e verkeerstunnel Heinenoord Bouwdienst RWS/BTC
   

Advisering over overgeconsolideerde kleien voor het ontwerp van stations in de Noord-Zuid Metrolijn, Amsterdam

Projectbureau Noord-Zuidlijn
   
Geotechnisch advies voor geboorde Botlek spoortunnel
Boor Tunnel Combinatie
   
Onderzoek naar af te boren materialen voor geboorde Sophia Tunnel, Betuwe Route Boor Tunnel Combinatie
   
Bureaustudie naar constructiemethoden voor tunnels in grond en gesteente Koninklijke Volker Stevin Groep
   
Onderzoek t.b.v. de opzet van bentonietspoeling meng- en reinigings-systeem Koninklijke Volker Stevin Groep
   
Ondergrondse constructies
   
Advies voor horizontale gronddrukken bij cirkelvormige ondergrondse parkeergarage in Potklei in stad Groningen
Ballast Nedam Engineering
   
   
Havens, baggerwerk en landaanwinningen
   
Aanbestedingsonderzoek Port Calabar, Nigeria Stevin Construction
   
Havenontwikkeling Mina Jebel Ali, Dubai BalfourBeatty/Ballast Nedam/Stevin Construction
   
Begeleiding grondonderzoek en ontwerp voor baggerwerk en landopspuitingen voor diverse projecten bij Lagos, Warri en Port Harcourt, Nigeria NigerianDredging and Marine
   
Aanbestedingsonderzoeken Landaanwinningen Singapore Dredging Company D. Blankevoort International
   
Aanbesteding onderzoek en begeleiding grondonderzoek voor waterinname kanaal voor irrigatie project 'New Valley Project',
Lake Nasser, Egypte
Baggermaatschappij
Boskalis, HAM, Dredging International
   
Funderingen  
   
Begeleiding grondonderzoek, ontwerp paalfundering en ontwerp paaltest Okrika Jetties, Port Harcourt, Nigeria

NPA/Rendall, Palmer and Tritton/Stevin Construction

   
Regionaal onderzoek voor locatiekeuze grote diameter offshore paaltest, omgeving Delfzijl en Eemshaven IRO/Fugro McLelland/RGD
   
Grondonderzoek en in-situ onderzoek tijdens constructie voor caissonfundering in zandsteen voor verkeersbrug, St. Catherines, Canada Ministry of Transportation/Acres Consulting Services
   
Advisering voor trekpalen in Potklei voor fundering van hoogspanningsmasten voor 380 Kv lijn Zwolle – Eemshaven SEP/KEMA
   
Ontwerp paalfundering Fly-over West en aansluitende aardebanen, Hoofddorp HSLInfraRail
   
Ontwerp paalfundering Fly-over Oost, Hoofddorp HSLInfraRail
   
Advisering zettingprobleem bestaande paalfundering voor trogbrug
Fly-over Oost, Hoofddorp; vijzeloperatie ter beperking zettingverschillen
HSLInfraRail
   
Ontwerp paalfundering Fly-over “Den Hoek” en aansluitende aardebanen HSLInfraRail
   
Ontwerp paalfundering Brug over de Mark HSLInfraRail
   
Ontwerp fundering op staal tunnelonderdoorgang mr Bierensweg, Breda HSLInfraRail
   
Ontwerp paalfundering NAC Stadion trogbrug, Breda HSLInfraRail
   
Ontwerp gecombineerde fundering tunnelonderdoorgang Westtangent, Breda HSLInfraRail
   
Ontwerp paalfundering Loopbrug Lage Zwaluwe HSLInfraRail
   
Ontwerp fundering div. technische gebouwen voor Contract HSL 7 HSLInfraRail
   
Bouwputten en bemalingen  
   
Aanbestedingsonderzoek voor tijdelijke kistdammen, open bouwput en bemaling voor waterreguleringsdam, Senegal Stevin Construction
   
Constructiebegeleiding van aarden kofferdam en kistdammen voor bemaling van bouwplaats voor waterkrachtcentrale, Sault Ste.Marie Hydroelectric Development, Noord-Ontario, Canada Great Lakes Power/Acres Consulting Services
   
Bemaling voor verbreding A4 bij spoorwegviaduct Leidschendam VanHattum en Blankevoort
   
Aanbestedingsonderzoek voor en advisering tijdens constructie en bemaling van bouwputten voor Aquaduct de Gaag Van Hattum en Blankevoort
   
Bemalingsadvies voor bouwput tunnelonderdoorgang
mr Bierensweg, Breda
HSLRailInfra
   
Bemalingsadvies voor bouwput tunnelonderdoorgang Westtangent, Breda HSLRailInfra
   
Tunnels en ondergrondse ruimten in gesteente
   
Advies voor stabiliteit bestaande watertransporttunnel, Sault Ste.
Marie Hydroelectric Development, Noord-Ontario, Canada
Great Lakes Power/
Acres Consulting Services
   
Stabiliteitsonderzoek en restauratieadvies voor ondergrondse ruimten uit faraoïsche tijd, Midden-Egypte Rijksuniversiteit Leiden Penn State University Boston Institute of Fine Arts
   
Gesteente ontgravingen  
   
Constructiebegeleiding van ontgraving voor aan - en afvoerkanaal
voor waterkrachtcentrale, Sault Ste. Marie Hydroelectric Development, Noord-Ontario, Canada
Great Lakes Power / Acres Consulting Services
   
Stuwdammen
   
Grondonderzoek en herontwerp van bestaande stuwdam, Atikokan Powerstation, Noord-Ontario, Canada Ontario Hydro / Acres Consulting Services
   
Constructiebegeleiding aarden dammen met kleikern en cementinjectie van zandsteenfundatie, Sault Ste. Marie Hydroelectric Development, Noord-Ontario, Canada Great Lakes Power / Acres Consulting Services
   
Constructie materialen  
   
Veldonderzoek voor locaties voor groeves voor beton - toeslagmaterialen en dimensiesteen voor golfbrekers,
Nigeria
Koninklijke Volker Stevin Groep
   
Onderzoek, planning, exploitatie van groeve voor klei t.b.v. kern van aarden dammen, Sault Ste. Marie Hydroelectric Development, Noord-Ontario, Canada Great Lakes Power / Acres Consulting Services
   
Juridische en contractuele aspecten  
   
Onderzoek paalintegriteit vibrocom palen Aquaduct “De Gaag” Van Hattum en Blankevoort
   
Oorzaakonderzoek scheurvorming in keldervloeren en wanden, Hoofdkantoor Generali Verzekeringsgroep, Diemen Generali Verzekeringsgroep
   
Onderzoek naar schade bij in- en uittrillen van damwandplanken en combiwandpalen bij aanleg van Botlek Spoortunnel
Boor Tunnel Combinatie
   
Projecten  
   
Milieu  
   
Bodemdaling Opdrachtgevers
   
Bodemdalingmodelleringen gerelateerd aan grondwaterstands-verlagingen in het freatisch pakket t.b.v. de samenstelling van zettingenkaarten Provincie Gelderland en Friesland
   
Onderzoek naar oxidatie van veen in de Provincie Friesland en modellering t.b.v. predictie van toekomstige bodemdaling Provincie Friesland
   
Onderzoek naar ondiepe bodembeweging (gerelateerd aan verlaging van oppervlaktewater) en diepe bodembeweging (gerelateerd aan gasonttrekking) in NO Province Friesland
NAM
   
Onderzoek naar ondiepe bodembeweging (gerelateerd aan verlaging van oppervlaktewater) en diepe bodembeweging (gerelateerd aan gasonttrekking) in Midden Province Friesland
TotalFinaElf / Chevron
   
Ondergrondse opslag Opdrachtgevers
   
Inventarisatie van geschikte afzettingen in de Nederlandse ondergrond voor de constructie van ondergrondse ruimten voor de opslag van afvalstoffen, koolwaterstoffen e.d. KIVI-Cie voor Tunneltechniek Ondergrondse Constructies
   

Onderzoek naar invloed van geologische processen op de veilige opslag van radioactief afval in zoutkoepels; eindige elementen modellering van eventuele kruip in zout tijdens landijsbedekking; samenwerking met ECN, Petten

OPLA-Cie, Min. van EZ