Producten en Diensten

  • Adviezen
  • Activiteiten voor civiele projecten

 

o Conceptvorming
o Haalbaarheid
o Ontwerp, voorbereiding en begeleiding van grondonderzoek
o Voorontwerp
o Ontwerp
o Aanbesteding
o Deelname in ontwerpteams
o Uitvoeringondersteuning: monitoringplannen, ”troubleshooting”
o 2e Opinie
o Pre-claim- en claim
o Arbitrage

  • Regionale onderzoeken van bodemdaling problemen
  • Schadeonderzoek voor mogelijke relaties met bodemdaling
  • Milieuonderzoek: verkennend, uitgebreid en saneringsonderzoek