Introductie

GeoConsult is werkzaam op het gebied van geotechniek, ingenieurs geologie, geohydrologie en milieu.

Het bedrijf is in 1993 gestart en sindsdien worden projecten uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, voor de overheid en voor particulieren.

GeoConsult verleent diensten in diverse vorm, zoals advisering, deelneming in projecten van andere bedrijven, onderzoeken en advisering bij geschillen. Hierbij wordt eventueel gebruik gemaakt van veld- en laboratoriumonderzoek, dat door derden uitgevoerd wordt.

GeoConsult heeft een groot aantal projecten volbracht met een multidisciplinair karakter in samenwerking met andere grote en kleine bedrijven.

Het karakter van uitgevoerde projecten loopt uiteen: geotechnisch ontwerp, haalbaarheids-studies, aanbestedingonderzoek, claimonderzoek, uitvoeringondersteuning, bemalingadvisering en regionale onderzoeken op het gebied van bodemdaling.

GeoConsult leverde en levert bijdragen aan grote infrastructuur projecten, zoals de HSL-Zuid, de Betuwelijn en de Noord-Zuid metrolijn in Amsterdam.

Op milieugebied worden regionale onderzoeken verricht in het kader van de effecten van bodemdaling door gasonttrekking en polderpeilverlaging in de noordelijke provincies Groningen en Friesland.


Tot de belangrijkste opdrachtgevers behoren:

  • Koninklijke BAM Groep
  • Ballast Nedam
  • Koninklijke Boskalis Westminster
  • Volker Wessels
  • Van Oord
  • Movares
  • Eneco Wind
  • Shell
  • Total Groep